Bybit Launchpool: Tổng Giải Thưởng Trị Giá 500.000 BIT

Các nhà giao dịch thân mến, bạn đã sẵn sàng tăng số dư trong ví của mình MIỄN PHÍ chưa?

Giới thiệu Bybit Launchpool – nhân tố mới nhất tham gia Trung tâm ByFi – nơi bạn có thể đặt cọc và thu hoạch mã thông báo MIỄN PHÍ với mức tỷ suất lợi nhuận cao nhất hiện nay!

Dự án đầu tiên được tổ chức là BIT Pool. Từ 11:00 sáng theo giờ UTC ngày 28 tháng 9 đến 00:00 giờ sáng theo giờ UTC ngày 12 tháng 10, hãy đặt cọc BIT để nhận một phần trong tổng giải thưởng trị giá 500.000 BIT!

Ai đủ điều kiện tham gia?

Trước tiên, bạn phải hoàn tất xác minh KYC L1. Người dùng từ các quốc gia bị hạn chế (hyperlink to Bybit terms of service) không được phép tham gia Bybit Launchpool.

Lợi nhuận mỗi ngày của tôi được tính như thế nào?

Lợi nhuận của bạn sẽ được bắt đầu tính từ ngày hôm sau (theo giờ UTC) sau khi bạn đặt cọc BIT, và sẽ được gửi vào Tài khoản ByFi của bạn hàng ngày khi giai đoạn tính lợi nhuận bắt đầu.

Lợi nhuận hàng ngày của bạn = số lượng mã thông báo bạn đã đặt cọc vào tổ hợp tài sản BIT / tổng số mã thông báo được tất cả những người tham gia đặt cọc vào tổ hợp * tổng giải thưởng BIT hàng ngày.

Bạn có thể kiếm BIT trong khoảng thời gian cố định là 14 ngày hoặc hủy đặt cọc bất cứ khi nào bạn muốn.

Bạn đã sẵn sàng đặt cọc BIT MIỄN PHÍ chưa? Bắt đầu với Bybit Launchpool ngay hôm nay!

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm ByFi.

Điều khoản và Điều kiện

1. Bạn có thể hủy đặt cọc tài sản của mình bất cứ lúc nào. Tài sản sẽ tự động được ghi có vào Tài khoản ByFi của bạn ngay sau khi hủy đặt cọc.

2. Lợi nhuận hàng ngày của bạn phụ thuộc vào số lượng mã thông báo bạn đã đặt cọc vào tổ hợp BIT, tương ứng với tổng số mã thông báo được đặt cọc vào tổ hợp của tất cả những người tham gia. Sẽ không có lợi nhuận được tạo ra trong ngày bạn hủy đặt cọc tài sản của mình. Lợi nhuận của bạn sẽ được làm mới hàng ngày vào 00:00 sáng theo giờ UTC.

3. Sau khi hủy đặt cọc, lợi nhuận sẽ tự động được ghi có vào Tài khoản ByFi của bạn ngay lập tức.

4. Tất cả người dùng tham gia phải nghiêm túc tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Bybit.

5. Bybit có quyền loại bất kỳ người tham gia nào liên quan đến các hoạt động thiếu trung thực hoặc có tính chất lạm dụng trong suốt sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt nhằm kiếm thêm tiền thưởng và mọi hoạt động có liên quan đến các mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại khác.

6. Bybit có quyền sửa đổi các điều khoản trong sự kiện này mà không cần thông báo trước cho người dùng.

7. Bybit có quyền phát ngôn cuối cùng về sự kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Miễn trừ trách nhiệm Hoạt động chuyển nhượng mã thông báo BIT có thể phải tuân thủ các hạn chế pháp lý theo luật hiện hành. Trong mọi trường hợp, mã thông báo BIT sẽ không được tái chào bán, bán lại hoặc chuyển nhượng trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc tới, hay cho tài khoản hoặc lợi ích của các công dân Hoa Kỳ, ngoại trừ trường hợp được miễn trừ hoặc trong một giao dịch không tuân theo các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 (đã sửa đổi). Bất kỳ đợt chào bán công khai mã thông báo BIT tại Hoa Kỳ nào đều sẽ được thực hiện thông qua bản cáo bạch và có thể có được bản này từ nhà phát hành hoặc chủ sở hữu mã thông báo bán, trong đó sẽ có thông tin chi tiết về công ty và hoạt động quản lý, cũng như báo cáo tài chính.