Gia hạn Bybit Launchpool: Stake BIT để nhận 1.500.000 BIT MIỄN PHÍ

Các nhà giao dịch thân mến, cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ nhiệt dành cho dự án Bybit Launchpool đầu tiên của chúng tôi, BIT Pool! Vì biết rằng bạn đã rất yêu thích nên chúng tôi sẽ kéo dài sự kiện để bạn có thể có được BIT mà bạn đang tìm kiếm.

Tham gia BIT Pool Mùa 2: Giờ đây, bạn có thể kiếm được tới 1.500.000 BIT khi stake BIT. Tổng giải thưởng của chúng tôi đã tăng 300% so với mùa đầu tiên!

Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00AM ngày 13/10/2021 – 11:59PM ngày 12/1/2022 (giờ UTC)

Ai đủ điều kiện tham gia?

Trước tiên, bạn phải hoàn tất Xác minh KYC L1 (chỉ áp dụng cho KYC Cá nhân). Người dùng từ các quốc gia bị hạn chế (hyperlink to Bybit terms of service) không được phép tham gia Bybit Launchpool.

Lợi nhuận mỗi ngày của tôi được tính như thế nào?

Lợi nhuận của bạn sẽ bắt đầu tính từ ngày hôm sau (giờ UTC) sau khi bạn stake BIT, và sẽ được gửi vào Tài khoản ByFi của bạn hàng ngày khi giai đoạn tính lợi nhuận bắt đầu.

Lợi nhuận hàng ngày của bạn = số lượng token bạn đã stake vào nhóm BIT / tổng số token tất cả những người tham gia stake vào nhóm * tổng giải thưởng BIT hàng ngày

Bạn có thể kiếm được BIT trong khoảng thời gian cố định 3 tháng hoặc huỷ bỏ bất cứ lúc nào bạn muốn.

Hãy xem nhanh một ví dụ.

——–

Tình huống A

Ngày 13/10/2021

Alice stake 1.000 BIT vào nhóm BIT và tổng số BIT được stake bởi tất cả những người tham gia, trong cùng một ngày, là 100.000 BIT.

Ngày 14/10/2021

Ngay sau 00:00AM giờ UTC, tính toán lợi nhuận hàng ngày của Alice – được làm tròn đến số nguyên gần nhất – sẽ tự động bắt đầu.

Ngày 15/10/2021

Ngay sau 00:00AM giờ UTC, 167 BIT sẽ được tự động gửi vào Tài khoản ByFi của Alice dựa trên phép tính sau:

(1.000/100.000) * (1.500.000/90) ≈ 167

Sẽ không có lợi nhuận nào được ghi có vào Tài khoản ByFi của Alice nếu cô ấy ngừng stake 1.000 BIT của mình trước thời điểm này.

Tình huống B

Nếu Alice stake thêm 1.000 BIT vào nhóm BIT vào ngày 13/10/2021, lợi nhuận mà cô ấy sẽ nhận được ngay sau 00:00AM ngày 14/10/2021 sẽ vẫn là 167 BIT. Lợi nhuận thu được từ lần stake thứ hai của cô ấy sẽ được ghi có vào Tài khoản ByFi của cô ấy ngay sau 00:00AM ngày 15/10/2021.

Lưu ý: Sự chậm trễ có thể xảy ra trong việc ghi có lợi nhuận kiếm được.

——–

Sẵn sàng để tiếp tục việc đầu tư của bạn? Bắt đầu với Bybit Launchpool ngay hôm nay!

Để biết thêm thông tin, vui lòng đến Trung tâm ByFi.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm ByFi.

Điều khoản và Điều kiện

1. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ hỗ trợ Xác minh KYC Cá nhân. Doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia sự kiện.

2. Các tài sản đã stake của bạn có thể được nhận lại bất cứ lúc nào. Chúng sẽ tự động được ghi có vào Tài khoản ByFi của bạn ngay lập tức sau khi được hủy bỏ. Để hủy, vui lòng truy cập “Launchpool” trong “Tài khoản ByFi” trong “Lệnh & Giao dịch”. 2. Lợi tức của bạn sẽ bắt đầu được tính vào ngày tiếp theo (T + 1) sau khi bạn stake và sẽ được gửi vào Tài khoản ByFi của bạn hàng ngày bắt đầu một ngày sau khi giai đoạn tính toán bắt đầu (T + 2). Sẽ không có lợi nhuận vào ngày bạn ngừng stake tài sản của mình. Lợi nhuận của bạn sẽ được làm mới hàng ngày lúc 00:00AM (giờ UTC). Bạn sẽ chỉ nhận được lợi nhuận nếu lớn hơn hoặc bằng 0,01 BIT.

3. Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản dịch vụ của Bybit.

4. Bybit có quyền loại bất kỳ người tham gia nào tham gia vào các hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng trong sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản số lượng lớn để kiếm thêm tiền thưởng và bất kỳ hoạt động nào khác có liên quan đến các mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.

5. Bybit có quyền sửa đổi các điều khoản của sự kiện này mà không cần thông báo trước cho người dùng.

6. Bybit có quyền quyết định cuối cùng về sự kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Miễn trừ trách nhiệm: Việc chuyển BIT token có thể phải tuân theo các hạn chế pháp lý theo luật hiện hành. Trong mọi trường hợp, BIT token sẽ không được tái xuất, bán lại hoặc chuyển nhượng trong Hoa Kỳ hoặc cho tài khoản hoặc lợi ích của những người Hoa Kỳ, ngoại trừ trường hợp được miễn trừ hoặc trong một giao dịch không tuân theo, các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi. Bất kỳ đợt chào bán BIT token nào được thực hiện ra công chúng tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch có thể được lấy từ nhà phát hành hoặc chủ sở hữu token và sẽ chứa thông tin chi tiết về công ty và ban quản lý, cũng như bảng báo cáo tài chính.