Cặp giao ngay mới: XRP/BTC

Có thể bạn chưa biết — khối lượng giao dịch XRP mỗi ngày đã tăng lại thêm gần 100% trong quý 2 của năm 2021. Độ lệch lợi nhuận mỗi ngày cơ bản của XRP đã vượt hơn cả BTC và ETH… 🤔

Hỡi các nhà giao dịch, đừng bỏ lỡ cơ hội nắm bắt biến động thị trường này.

Giới thiệu cặp giao ngay mới — XRP/BTC.

Bạn nay đã có thể dùng BTC để mua và bán XRP, miễn phí maker cùng phí taker cực kỳ thấp 0,1%! Cặp giao dịch mới hiện nay chỉ có ở phiên bản web của Bybit, và sẽ được hỗ trợ tại ứng dụng Bybit trong thời gian sớm nhất.

Tiêu điểm Giao ngay tháng 8 — Bạn còn chờ gì nữa nào?