BIT Airdrop: Nhận Lên Tới 600 BIT và Hơn Thế Nữa

Chia sẻ món quà BIT.

Chúng tôi đang airdrop một số BIT – token trùng tên với một trong những Tổ Chức Tự Trị Phi Tập Trung lớn nhất trên thế giới, BitDAO – vào tải khoản của bạn.

Từ 00:00 AM giờ UTC ngày 29/09/2021 đến 00:00 AM giờ UTC ngày 16/10/2021, cơ hội kiếm được lên tới 600 BIT khi khối lượng giao dịch từ trước đến nay của bạn trên Bybit đạt đến ngưỡng!

Cách thức tăng khối lượng giao dịch:

Tất cả các nhà giao dịch đã giao dịch tối thiểu ba ngày tích lũy kể từ khi tham gia Bybit đều đủ điều kiện tham gia sự kiện này!

Để bắt đầu kiếm BIT, bạn cần đáp ứng khối lượng giao dịch mọi thời điểm tối thiểu là $100.000, được tính như sau:

• Tổng khối lượng giao dịch giao ngay của bạn trước khi sự kiện bắt đầu sẽ được nhân 3.

• Tổng khối lượng giao dịch phái sinh của bạn (bao gồm tất cả các cặp) trước khi sự kiện bắt đầu sẽ được tính như bình thường.

• Tổng khối lượng giao dịch giao ngay của bạn sau khi sự kiện bắt đầu sẽ được nhân 4,5.

• Tổng khối lượng giao dịch phái sinh của bạn (bao gồm tất cả các cặp) sau khi sự kiện bắt đầu sẽ được nhân 1,5.

Ví dụ: nếu Leo đã đạt khối lượng giao dịch giao ngay $30.000 trước sự kiện và thực hiện nhiều giao dịch giao ngay hơn nữa lên tới $10.000 trong thời gian diễn ra sự kiện, thì khối lượng giao dịch mọi thời điểm của anh ấy sẽ tương đương với $135.000 ($30.000 x 3 + $10.000 x 4,5)!

Khối Lượng Giao Dịch Mọi Thời ĐiểmBIT Được Thưởng
100K – 500K20.00
500K – 1M40.00
1M – 2M80.00
2M – 5M150.00
5M – 50M300.00
>50M600.00

Chúng tôi tính đến việc tăng khối lượng giao dịch của bạn cho đến khi sự kiện bắt đầu, đồng thời cũng giúp bạn thúc đẩy tất cả giao dịch, đối với các sản phẩm giao ngay hoặc phái sinh, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Xây Dựng Các Coin-nections Của Bạn

Mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi được chia sẻ. Mời bạn bè và tăng số lượng BIT được mở khóa của bạn!

Số Lượng Giới Thiệu Đủ Điều KiệnBIT Được Thưởng
1 – 35 BIT / Người Được Giới Thiệu Đủ Điều Kiện
4 – 66 BIT / Người Được Giới Thiệu Đủ Điều Kiện
≥78 BIT / Người Được Giới Thiệu Đủ Điều Kiện

Điều đó có nghĩa là, nếu bạn có tám người được giới thiệu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tặng bạn 64 BIT.

Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang sự kiện chính của chúng tôi.

Điều Quan Trọng: Yêu cầu nhận token của bạn

Sau khi đã mở khóa BIT, bạn cần hoàn thành xác minh KYC Cấp 1 để đổi thành công. Sau đó, bạn sẽ có thể tìm thấy BIT token của mình trong Tài Khoản Giao Ngay. 👏

Điều Khoản & Điều Kiện:

1. Để đủ điều kiện tham gia sự kiện, số ngày giao dịch từ trước tới nay của bạn trên Bybit phải bằng hoặc lớn hơn ba (3). Yêu cầu này phải được đáp ứng vào hoặc trước 00:00AM giờ UTC ngày 16/10/2021.

2. Số ngày giao dịch và khối lượng giao dịch mọi thời điểm của bạn sẽ được tính toán tự động.

3. Bạn không được phép cộng dồn phần thưởng. Bậc khối lượng giao dịch cao nhất đạt được sẽ được tính.

4. Khối lượng giao dịch trong Tài Khoản Phụ sẽ được tính vào Tài Khoản Chính. Tổng khối lượng giao dịch của bạn sẽ được tính đến 00:00AM giờ UTC ngày 16/10/2021.

5. Số ngày giao dịch cao hơn trong Tài Khoản Phụ hoặc Tài Khoản Chính sẽ được tính.

6. Để trở thành người được giới thiệu điều kiện, bạn của bạn phải đăng ký Bybit bằng mã giới thiệu của bạn, nạp tiền, đáp ứng tối thiểu tổng khối lượng giao dịch là $1.000 cho Hợp đồng vĩnh viễn và nghịch đảo USDT (bao gồm tất cả các cặp) hoặc khối lượng giao dịch giao ngay tối thiểu là $200 (bao gồm tất cả các cặp) và tham gia thành công ít nhất một trong các BIT event.